حضور سردار حسینی رئیس محترم پلیس راهور فراجا

دکتر پیرهادی رئیس محترم کمسیون محیط زیست شورای شهر تهران

سردار حسین دهقان رئیس محترم بنیاد مستضعفان