فراخوان های خودرویی یکی از مهمترین مسائل در بحث حمایت شرکت ها از مشتریان می باشد ، فراخوان یک تعهد از سوی شرکت مادر است . فراخوان ها شامل تعمیر ، تعویض و یا برطرف نمودن مشکلات آشکار و پنهان خودروها می باشد که توسط شرکت خودروساز اطلاع رسانی می گردد .

مالکان محترم خودری کیا می توانند با وارد نمودن اطلاعات ذیل از شامل بودن خودروی خود ( شامل خودروهای شرکتی و غیر شرکتی ) در فراخوان های اعلام شده مطلع شوند :